BEELDEN VATTEN MET WATER EN PIGMENT

Licht en atmosfeer daar draait het om

DE KUNSTENAAR

Eric werd geboren in Nieuwpoort in België. Van jongs af was hij gepassioneerd door tekenen en schilderen. Nochtans is kunst niet zijn studie en beroep geworden. In 2015 kwam er meer vrije tijd beschikbaar en schreef hij zich in aan de Vlaamse Aquarel- en Tekenschool van kunstenaar Fernand Thienpondt. Daarnaast heeft hij meerdere stages gevolgd bij kunstenaar Xavier Swolfs.
De professionele opleidingen van deze 2 kunstenaars samen met een doorgedreven zelfstudie om het aquarel-medium onder de knie te krijgen hebben ertoe geleid dat hij nu volledig autonoom nieuwe werken kan maken. Ondertussen heeft hij al meerdere Internationale selecties behaald in Aquarelwedstrijden en heeft hij in verschillende tentoonstellingen ondermeer in Praag, Gdansk, Parijs, Milaan, Cagliari, Helsinki, een aantal van zijn werken geëxposeerd.

L'ARTISTE

Eric est né à Nieuport en Belgique. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le dessin et la peinture. Cependant, l'art n'est pas devenu son étude et sa profession. En 2015, plus de temps libre est devenu disponible et il s'est inscrit à l'école flamande d'aquarelle et de dessin de l'artiste Fernand Thienpondt. De plus, il a suivi plusieurs stages avec l'artiste Xavier Swolfs.
Ces formations professionnelles de ces 2 artistes, associées à une auto-apprentissage approfondie pour maîtriser l'aquarelle, lui ont permis de créer de nouvelles œuvres en toute autonomie. Entre-temps, il a déjà réalisé plusieurs sélections internationales dans des concours d'aquarelle et a exposé un certain nombre de ses œuvres dans diverses expositions notamment à Prague, Gdansk, Paris, Milan, Cagliari, Helsinki.

THE ARTIST

Eric was born in Nieuwpoort in Belgium. From an early age he was passionate about drawing and painting. However, art has not become his study and profession. In 2015 more free time became available and he enrolled at the Flemish Watercolor and Drawing School of artist Fernand Thienpondt. In addition, he has followed several internships with artist Xavier Swolfs.
These professional training courses of these 2 artists, together with a thorough self-study to master the watercolor medium, have led to him now being able to create new works completely autonomously. In the meantime he has already achieved several international selections in watercolor competitions and has exhibited a number of his works in various exhibitions including in Prague, Gdansk, Paris, Milan, Cagliari, Helsinki

DE STUDIO

Tentoonstelling                      Exhibition
Alle werken kunnen tentoongesteld worden.
All works can be exhibited.

Kunstenaars-atelier           Artist-studio
Zweet, frustratie en voldoening
Sweat, frustration and satisfaction

Las-atelier                           Welding workshop
Lassen van de kaders
Welding the frames